loader

מאופיין:


זה מעניין!


פרסומת


מחבר Materirial


בחירת השבוע

לאחרונה קרס. הנה למה אתה לא צריך פאניקה.
השקעה

לאחרונה קרס. הנה למה אתה לא צריך פאניקה.

הרבה תנודתיות ב bitcoin ואת שאר השוק crypto במהלך 24 השעות האחרונות. "מה לעזאזל קורה ?!" אתה עשוי להיות תוהה.

ניצול יתרון של שוק המט"ח ערכות נושא
השקעה

ניצול יתרון של שוק המט"ח ערכות נושא

איך אתה יכול לזהות שינויים בשוק המט"ח נושאים וכיצד אתה יכול לעשות את זה לעבוד לטובתך? הנה כמה טיפים.

האם יש אמנות להבנת שוק המט"ח?
השקעה

האם יש אמנות להבנת שוק המט"ח?

איך אתה מגיע לנקודה במסחר במט"ח שלך שבו רכשת ניסיון מספיק כדי התווית בשוק התנהגות אסטרטגיות המסחר לעבור בהתאם?